Czym jest niepełnosprawność?

„Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej”.

Wspólnoty parafialne

DUSZPASTERSTWO NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OPIEKUNÓW

Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów prowadzone jest przez księdza Andrzeja Chibowskiego.

Grupa spotyka się w niedziele o godz. 15.00 w sali katechetycznej.

 

Obecnie z przyczyn od nas niezależnych Duszpasterstwo Niepełnosprawnych i Opiekunów zostało zawieszone do odwołania. O wznowieniu tego duszpasterstwa w naszej Wspólnocie Parafialnej poinformujemy w ogłoszeniach parafialnych na stronie internetowej Parafii.

Zajęcia prowadzone są w formie spotkań w przyjaznej atmosferze.

Spotkania są okazją do rozmowy, czasem bliższego poznania się i wsparcia w niełatwych problemach życia codziennego

Prowadzone są różnego rodzaju zajęcia o charakterze muzycznym, plastycznym oraz inne.

Duszpasterstwo organizuje również wyjazdy do muzeów, teatrów, miejsc ważnych dla historii naszej Ojczyzny. Organizowane są także pielgrzymki do znanych polskich sanktuariów oraz innych miejsc kultu religijnego.

Pozostałe wspólnoty parafialne

SŁUŻBA LITURGICZNA

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ

DUSZPASTERSTWO SENIORÓW

RÓŻANIEC RODZICÓW

KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

WSPÓLNOTA PISANIA IKON

do góry