Żywy Różaniec jest modlitewnym łańcuchem 20 osób.

Każda z nich modli się codziennie odmawiając dziesiątkę różańca, rozważając przydzieloną sobie tajemnicę. Tak, że codziennie jest odmawiany cały różaniec stanowiący modlitwę Kościoła. Idea takiego podziału różańca między wieloma osobami narodziła się w dziewiętnastym wieku w Lyonie, pod wpływem młodej kobiety Pauline - Marie Jaricot. W wielu krajach parafie organizują Żywy Różaniec dla swoich członków.

Wspólnoty parafialne

KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Modlitwa Różańcowa znana jest w Kościele od bardzo dawna i ma swoją głęboką tradycję. Jest to modlitwa Maryjna związana z rozmyślaniem Pisma Świętego na miarę możliwości każdego człowieka.

    Różaniec to rozważanie razem z Maryją podstawowych tajemnic Ewangelii od Wcielenia Syna Bożego poprzez Odkupienie na Krzyżu i Zmartwychwstanie Chrystusa aż po Zesłanie Ducha Świętego i chwałę nieba, w której uczestniczy Maryja przy boku swojego Syna.

Tradycja głosi, że wzór odmawiania różańca otrzymał od samej Maryi św. Dominik. On też rozpowszechnił tę modlitwę wśród wiernych. Modlitwa różańcowa nazywana była „Biblią ubogich”, bo dzięki niej nawet ludzie nieumiejący czytać mogli poznać i zgłębić tajemnice Ewangelii. Różaniec prowadzi do autentycznego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem przy pomocy Jego Matki. Jest to modlitwa niezwykle skuteczna, zwycięża moce ciemności, dźwiga grzeszników, umacnia chorych, podnosi upadających na duchu, daje siłę w chwilach doświadczeń, broni od nieprzyjaciół.

Najświętsza Maryja Panna często ukazuje się z różańcem i oświadcza, że miła jest Jej ta modlitwa. W Lourdes, Fatimie, w La Salette czy Gietrzwałdzie prosi „Odmawiajcie różaniec” aby przez niego wypraszali nawrócenie dla grzeszników i dla całego świata.

W naszej parafii jest 10 Róż Żywego Różańca. Na Różę składa się 20 osób. Każda z tych osób jest zobowiązana do rozważenia 1 dziesiątka różańca dziennie, tj. do odmówienia 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu. W ten sposób każdego dnia odmawiany jest cały różaniec, a poszczególne osoby zyskują łaski przypisane odmówieniu wszystkich 4 części różańca.

Niektóre Róże z powodu śmierci, niedołężności lub opuszczenia parafii, nie są pełne. Każdy jest zaproszony, aby stać się członkiem tej wspólnoty i wypełnić istniejące luki. Chęć przystąpienia do Koła Różańcowego w naszej parafii można zgłaszać do Pani Jadwigi Miecz, Tel. 604422988, która jest główną zelatorką. Z tej zakładki można również pobrać aktualne informacje dla odmawiających (wymiana tajemnic 2021) oraz Statut Kół Różańcowych.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odprawiana jest Msza Święta w intencji członków żyjących i zmarłych. Po Mszy Świętej głoszona jest katecheza. W tym też dniu następuje zmiana tajemnic do rozważania w danym miesiącu.

Z dobrowolnych składek tworzony jest fundusz, który przeznaczony jest na wydatki związane między innymi z rozprowadzaniem wśród członków Żywego Różańca miesięcznika „Różaniec”, z Mszą Świętą, pielgrzymkami i innych.

Każdy zmarły członek Żywego Różańca wspierany jest modlitwą zanim rozpocznie się Msza Święta pogrzebowa, a po miesiącu od śmierci odprawiana jest w jego intencji Msza Święta.

Św. Jan Paweł II mówił o różańcu: „Ta prosta i głęboka modlitwa, pomaga rozważać życie Chrystusa i tajemnice zbawienia; dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi oddala niebezpieczeństwo rozpadu rodziny; jest niezawodną więzią komunii i pokoju. Zachęcam wszystkich, a w szczególny sposób chrześcijańskie rodziny, aby podążając codzienną drogą wierności, szukały w różańcu umocnienia i oparcia”.

„Jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Powtarzamy w niej wielokrotnie te słowa, które Maryja usłyszała z ust Archanioła i z ust swej krewnej, Elżbiety. Do tych słów dołączy się cały Kościół. Można powiedzieć, że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem ostatniego rozdziału Konstytucji Vaticanum II „Lumen Gentium”, mówiącego o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem, na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego, przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych*, jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, składające się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”.

(J.P. II , Podczas „Anioł Pański”, Rzym, 29 października 1978 r.)

*16 października 2002 roku Papież Jan Paweł II listem apostolskim Rosarium Virginis Mariae, wprowadził w różańcu czwartą tajemnicę – tajemnicę Światła.

Pozostałe wspólnoty parafialne

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ

RÓŻANIEC RODZICÓW

WSPÓLNOTA PISANIA IKON

SŁUŻBA LITURGICZNA

DUSZPASTERSTWO SENIORÓW

DUSZPASTERSTWO NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OPIEKUNÓW

do góry