„Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie w tej modlitwie drogi wzrastania dzieci…. Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat… stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć” Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae – Watykan, 16 października 2002

Wspólnoty parafialne

RÓŻANIEC RODZICÓW W INTENCJI DZIECI

Różaniec Rodziców jest modlitwą wspólnotową, mającą na celu roztaczać ochronny płaszcz nad naszymi dziećmi przed zagrożeniami tego świata. Świadomość wspólnej modlitwy oraz niezachwianej opieki Bożej nad dziećmi daje rodzicowi łaskę, spokój i uwalnia od lęków o los naszych pociech.

SPOTKANIA

Członkowie Róży uczestniczą we Mszy Świętej w intencji Kół Różańcowych, w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12.30. Po Mszy Świętej - konferencja z nauką formacyjną.

Załączone pliki z wymianą tajemnic różańcowych zawierają przyporządkowane tajemnice na cały 2024 rok. Prosimy o samodzielne sprawdzenie, przypisanej Państwu tajemnicy na dany miesiąc:

1 RR Jana Pawła II 2024 r.pdf
2 RR Joanny Beretty Moli 2024 r.pdf
3 RR Jerzego Popiełuszki 2024 r.pdf
4 RR Andrzeja Boboli 2024 r.pdf
5 RR Rity 2024 r.pdf
6 RR Teresy od Dzieciątka Jezus 2024 r.pdf
7 RR Faustyny Kowalskiej 2024 r.pdf
8 RR Teresy Benedykty od Krzyża 2024 r.pdf

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod wskazane numery:

  • Małgosia - tel. 600-012-281
  • Blanka - tel. 737-329-229
  • Renata - tel. 693-538-806
 

Osoby pragnące dołączyć do Róży, mogą się zapisać pod podane wyżej numery telefonów.

 

 

Różaniec Rodziców w Intencji Dzieci to dzieło, które skupia rodziców w różnych krajach, którzy codziennie modlą się za swoje dzieci.

Rodzice postanawiają modlić się za swoje dzieci, za świadome i nieumyślne zaniedbania wobec własnych dzieci, by dać im dobro oraz ochronić je od zła – powierzając siebie i swoje dzieci pod Bożą opiekę przez wstawiennictwo Maryi w Różańcu.

Modlitwy za swoje dzieci i dzieci innych rodziców w danej grupie są tworzone na wzór Żywego Różańca – Różą. Bóg błogosławi tej modlitwie, w taki sposób, że z dnia na dzień wiele rzeczy zmienia się u dzieci i w rodzinach na dobre. Zmiany te są bardzo widoczne.

Różaniec Rodziców opiera się na Bożej pomocy poprzez tę właśnie formę modlitwy, poprzez modlitwę wspólnotową i osobistą, modlitwę wytrwałą i regularną, modlitwę zorganizowaną, a jednocześnie indywidualną. Bogactwo modlitwy Różańcowej jest dostępne dla każdego.

 

 

Jak dołączyć? Jak rozpocząć?

Modlitwa ta polega na tym, że wchodzimy własną dobrowolną decyzją do takiej grupy – Róży i zaczynamy się codziennie modlić jedną dziesiątką różańca rozważając wyznaczoną na dany miesiąc tajemnicę różańcową. W kolejnym miesiącu kalendarzowym przechodzimy do rozważania kolejnej tajemnicy według porządku różańca. Modlimy się za swoje dzieci i za wszystkie dzieci objęte modlitwą przez rodziców z tej Róży, a oni modlą się za nasze dzieci. W ten sposób tworzy się wspólnota modlitwy, składająca się z 20 osób, obejmujących cały różaniec z 20 tajemnic. Przystąpienie do modlitwy rozpoczyna się poprzez złożenie Aktu Zawierzenia Matce Bożej. Każdą Różą, na wzór Żywego Różańca musi opiekować się jej animator, każda Róża ma swego świętego patrona, natomiast sposób działania oraz modlitwy członkowie danej Róży uzgadniają samodzielnie.

Zaangażowanie się w modlitwę jest łaską daną dla każdego – wystarczy gorące i czyste serce, chętne do modlitwy i do pójścia za wskazaniami Ducha Świętego, który jest jednym z najbardziej odczuwalnych znaków obecności Boga w tej modlitwie.

Dlaczego warto dołączyć?

Dołączenie do modlitwy pozwala doświadczyć radości z tego, jak pięknie mogą rozwijać się dzieci, radości z uzdrowienia duchowego, a czasem fizycznego lub społecznego dzieci i całych rodzin. Ta modlitwa uzdrawia również relacje w rodzinach. Jest także pracą nad sobą, aby dawać dobry przykład swoim dzieciom, by nie sprawiać swoim nieopatrznym zachowaniem kłopotów czy zgorszenia.

Świadectw różnego rodzaju, jakie płyną z modlitwy różańcowej jest bardzo dużo i można się z nimi zapoznać na stronie www.rozaniecrodzicow.pl. Może to być np. uwolnienie z nałogów, z uzależnienia od narkotyków, od komputera, ze złego towarzystwa. Ojcowie poprawiają swoje relacje z dziećmi – ojcom dużo trudniej to przychodzi niż matkom, dlatego dla mężczyzn ten różaniec jest wielką pomocą, a Matki uzyskują uwolnienie od lęku o dzieci, uzyskują pokój w sercu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Bardzo ważnym aspektem takiej modlitwy wspólnotowej jest to, że nawet kiedy ja zapomnę – inni pamiętają. Mobilizuje to do regularności i wytrwałości. Modlitwa jest prosta, skuteczna i nie wymaga wiele czasu – odmawiając jeden dziesiątek różańca – zyskuję dla swoich dzieci modlitwę innych rodziców i cały różaniec jest za nie codziennie odmówiony.

Jak ważna jest właśnie modlitwa różańcowa za dzieci?

Modlitwa różańcowa za dzieci jest ważna z wielu powodów, ale przede wszystkim ważne jest to, że to sama Maryja zaprasza do modlitwy. Odczuwamy, że tak naprawdę jest to dar Matki Bożej dla wszystkich rodziców na świecie. Dar dany na trudne czasy, kiedy dzieci i rodzice oraz rodziny poddane są wielu atakom zła. Różaniec natomiast jest od wieków bronią przeciw złemu duchowi i wszystkim jego poczynaniom. Jest to modlitwa bardzo głęboka, bazująca na Słowie Bożym, korzystająca z bogactwa tradycji Kościoła i z Nim nierozerwalnie związana.

Do Różańca Rodziców może należeć każda osoba, w której sercu zrodzi się pragnienie modlitwy za dzieci, niezależnie od tego, w jak trudnej sytuacji życiowej się znajduje. Nie ma takiej trudnej sprawy, która poprzez tą modlitwę nie mogłaby zostać rozwiązana, ponieważ nie słyszano, aby Maryja kogokolwiek, kto się do niej w potrzebie ucieka, opuściła.

To Maryja zaprasza, warto z tego zaproszenia skorzystać!

Pozostałe wspólnoty parafialne

WSPÓLNOTA PISANIA IKON

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ

SŁUŻBA LITURGICZNA

KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

DUSZPASTERSTWO NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OPIEKUNÓW

DUSZPASTERSTWO SENIORÓW

do góry